Politica combinatà cu afaceri dubioase o afacere foarte avantajoasà! Cincescu, un Berlusconi instalat cu succes in Brasov. Naivitatea cetàtenilor in avantajul politicienilor!