Iar, mai aproape, in 2017:
Cluj – pozitia 70, cu 160,81 puncte;
Timisoara – pozitia 83, cu 151,54 puncte;
Iasi – pozitia 104, cu 136,59 puncte;
Bucuresti – pozitia 128, cu 122,98 puncte.