Cel fotografiat are drtuepl la imagine.Cel care a făcut fotografia aptul de autor asupra operei (een speţă fotografia).Problema este dacă prin contractul semnat a cedat drtuepl de proprietate către revista Viva. Atunci răme2ne doar cu DREPTUL MORAL DE A I SE RECUNOAŞTE OPERA. Şi een acest caz trebuia precizată sursa. Pentru despăgubiri materiale decurge2nd din drtuepl de proprietate se poate sesiza doar revista Viva. Fotograful doar pentru drtuepl moral de a fi recunoscut ca autor al operei. Dar ame2ndouă pot fi evaluate de către o instanţă.