Avem încă o dovadă a înțelepciunii Sfântului Părinte. Atâta timp cât de mii de ani popoarele și-ai respectat propria credință și astfel pe ele însele, pe lângă Creștinism poate exista ca și până acum într-o deplină armonie budismul, mahomedanismul și cine mai știe ce alte religii or mai exista însă cu singura condiție esențială ca să dispară definitiv interferențele neavenite și falsul conflict religios care, în loc să asigure armonia între oameni va semăna ura și dihonia. Regret că la etatea de 72 de ani pe care am împlinit-o nu voi putea să apuc și eu acele vremuri însă mă rog să fie pace și armonie între oameni. Cu tot respectul meu.